University First 一对多预科是由英国最优秀的公立学院为国际学生专门打造的高品质桥梁课程,包含A Levels 和本科预科课程。

校长致辞

欢迎来到UF伯恩茅斯学术中心,我们精心设计每一门课程以帮助你在全英顶尖大学中占有一席之地 

                              Diane Grannell

 

 

 

伯恩茅斯学术中心
伯恩茅斯学术中心开设课程

伦敦大学国际预科课程

伦敦大学国际预科课程

本科预科课程

商科方向

艺术设计方向

传媒方向

音乐方向

表演方向

人文社科方向

本科预科学术预备课程

Pre- UF 英语强化与学术预备课程

-----------------------------------------

我想看看其他课程

我想申请